Ochrona danych osobowych – RODO2018

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa ochrony danych osobowych – RODO (ang. GDPR) – Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.) na rzecz przedsiębiorców i instytucji publicznych obejmuje takie obszary jak:

AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We współpracy z firmą OMEX Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni (www.omex.pl), przeprowadzamy audyty zgodności architektury IT oraz wdrożonych procedur i sposobu działalności podmiotu przy gromadzeniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych w zakresie ich zgodności z przepisami prawa, w tym RODO. Celem audytu jest ustalenie obszarów, które nie są zgodne z regulacjami RODO zarówno w zakresie przyjętych rozwiązań technicznych jak i wdrożonych procedur wraz z oceną ryzyka zgodności z założeniami RODO.

WDROŻENIE PROCEDUR

Wspólnie z firmą OMEX Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni (www.omex.pl) zaproponujemy i wdrożymy rozwiązania techniczne i organizacyjne oraz procedury zgodne z RODO, w tym ustanowimy inspektora ochrony danych (IOD) i zapewnimy wsparcie powdrożeniowe na zasadach supportu prawnego i technicznego.

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW

RODO nakłada na podmioty obowiązek przeprowadzania szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych, które we współpracy z firmą OMEX Spółka z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdyni (www.omex.pl) przeprowadzimy w Państwa podmiocie. Szkolenia dotyczą zarówno ogólnych zasad ochrony danych osobowych jak i zakresu procedur oraz przyjętych rozwiązań technicznych w Państwa podmiocie.

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego.

Zapewniamy również zastępstwo prawne w postępowaniach przed sądami i urzędami RP w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych oraz pomoc prawną przy dokonywanych kontrolach przez właściwe organy państwa.