Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria ADVISER Armkencht i Parnetzy, Radcowie Prawni sp. k. specjalizuje się w świadczeniu kompleksowej pomocy prawnej na rzecz Klientów biznesowych w zakresie:

 •  konstruowania oraz negocjowania umów handlowych,
 •  zakładania, likwidacji i przekształceń spółek handlowych,
 •  mediacji gospodarczej,
 •  przekształceń własnościowych spółek handlowych,
 •  prowadzenia bieżących spraw spółek oraz działalności gospodarczych,
 •  prowadzenia spraw zarządu spółek kapitałowych,
 •  sporów wynikający ze stosunku pracy,
 •  przygotowywania ofert przetargowych i handlowych,
 •  obrotu papierami wartościowymi,
 •  wsparcia w zakresie windykacji,
 •  sporządzania regulaminów sklepów i kantorów internetowych,
 •  przygotowywanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (bazy danych),
 •  postępowania upadłościowego i naprawczego,
 •  zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi i cywilnymi.

Wieloletnie doświadczenie Kancelarii pozwoliło nam wyspecjalizować się w świadczeniu profesjonalnej pomocy prawnej na rzecz Klientów w następujących sektorach gospodarki:

 • produkcja,
 • budownictwo,
 • transport i składowanie,
 • nieruchomości,
 • usługi (IT, e-commerce),
 • sport.

Świadcząc bieżącą obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców, Kancelaria stale współpracuje z firmami consultigowymi, doradztwa bankowego i finansowego, zagranicznymi kancelariami prawniczymi oraz kancelariami notarialnymi, komorniczymi, rzecznika patentowego a także z wywiadownią gospodarczą oraz  z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców.