Podział majątku, rozdzielność majątkowa

W zakresie rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego małżonków kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Sp. k. z siedzibą w Gdyni świadczy usługi w zakresie:

  • negocjowania oraz zawarcia umowy rozdzielności majątkowej małżonków przed zawarciem aktu ślubu (intercyza) jak i podczas trwania małżeństwa w formie notarialnego,
  • podziału majątku wspólnego małżonków przed notariuszem w formie aktu notarialnego (zniesienie wspólności majątkowej małżonków i przeprowadzenie rozdzielności majątkowej małżonków),
  • reprezentacji przed sądami i urzędami RP w sprawach o podział majątku małżonków po ustaniu związku małżeńskiego.