Postępowania sądowe i arbitraż

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni Sp. k. świadczy pomoc prawną w zakresie reprezentacji swoich klientów przed organami sądowymi i sądowo-administracyjnymi, a także sądami polubownymi i w postępowaniach arbitrażowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności majątkowych, spadkowych oraz o zapłatę, których przedmiotem są roszczenia związania związane z prawem budowlanym, prawem branży TSL (transport, spedycja, logistyka), prawem morskim i stoczniowym oraz prawem IT i prawem sportowym.

Kancelaria posiada ponad 25 lat doświadczenia w prowadzeniu spraw sądowych i arbitrażowych.