Praktyka Kancelarii

Oferta Kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych jak i osób fizycznych. Ogólna pomoc prawna świadczona jest przez Kancelarię zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 06 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 1982r. Nr. 19, poz. 145 z późn. zm.), w szczególności w takich dziedzinach prawa jak: prawo bankowe i finansowe, prawo cywilne, prawo spółek handlowych,  prawo morskie, prawo papierów wartościowych, prawo spadkowe,  prawo spedycyjne i transportowe,  prawo sportowe,  prawo umów (kontraktów), prawo spółdzielcze.

Pomoc prawna świadczona jest na podstawie Ogólnych Zasad i Warunków świadczenia usług prawnych przez kancelarię obejmuje również zastępstwo naszych Klientów w postępowaniach prowadzonych przed sądami administracyjnymi, cywilnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych i polubownych.

Czynności podejmowane przez członków zespołu Kancelarii w ramach świadczonej pomocy prawnej objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej co najmniej do kwoty 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy, 00/100) euro, co stanowi równowartość 1.459.535,00 (jednego miliona czterystu pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset trzydziestu pięciu, 00/100) złotych.

Kancelaria współpracuje również z innymi kancelariami radców prawnych i adwokatów, w szczególności w Polsce, z Poznania, Warszawy i Wrocławia, a także z kancelarią w Niemczech, kancelariami notarialnymi, podatkowymi, komorniczymi, biurami tłumaczeń, w tym tłumaczami przysięgłymi, a także podmiotami świadczącymi usługi consultingowe oraz doradztwa finansowego oraz wywiadu gospodarczego.