Prawo budowlane – sprawy budowlane

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. w zakresie świadczonej pomocy prawnej dla sektora budowlanego oferuje opiniowanie umów o roboty budowlane (umowy i kontrakty budowlane & FIDIC) i projektowe oraz bieżące doradztwo na rzecz firm budowlanych, deweloperów oraz inwestorów, jak i firm projektowych. Doświadczenie Kancelarii w tym zakresie pozwala na profesjonalne reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem decyzji pozwolenia na budowę albo dokonywania zgłoszeń remontowych oraz w sporach sądowych powstałych w wyniku realizacji procesu budowlanego i inwestycyjnego.

Kancelaria prowadzi sprawy budowlane na wszystkich etapach postępowania, tj. pozasądowym (negocjacje), sądowym albo arbitrażowym, a także egzekucyjnym.