Prawo IP

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej i przemysłowej obejmuje:

  • kwestie związane z ochroną znaków towarowych, wzorów użytkowych, prawem autorskim i prawem nowych technologii,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów dotyczących używania lub przeniesienia praw majątkowych praw autorskich, a także inne umowy zwiane z rozporządzaniem własnością intelektualną,
  • ochronę praw autorskich (majątkowych i niemajątkowych) w Internecie,
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji wynikającej z naruszenia prawa autorskiego lub własności przemysłowej.

W powyższym zakresie Kancelaria współpracuje z renomowaną kancelarią rzecznika patentowego.