Prawo branży IT

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię w zakresie prawa internetowego i komputerowego oraz e-commerce, obejmuje:

  • konstruowanie umów konsumenckich zawieranych przez Internet, umów reklamy w Internecie, umów z dostawcami informacji i danych (tzw. content providerami),
  • konstruowanie regulaminów sklepów internetowych, kantorów internetowych,
  • sporządzania Ogólnych Warunków Umownych,
  • przygotowywanie polityki bezpieczeństwa przetwarzania i przechowywania danych osobowych (internetowe bazy danych),
  • przygotowywanie oraz negocjowanie umów o wykonywanie zamówień z sektora IT (programów komputerowych, stron internetowych, przetwarzania danych osobowych na zlecenie),
  • przygotowywanie umów o prowadzenie reklamy w internecie, o dostawę sprzętu komputerowego, świadczenie usług konserwacyjnych oprogramowania, o wdrożenie programu komputerowego,
  • dokonywanie audytu prawnego oprogramowania w tym interfejsu systemu zarządzania.