Prawo oświatowe

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp.k. z siedzibą w Gdyni, w zakresie prawa oświatowego świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, takich jak żłobki, przedszkola, szkoły i biblioteki.

Pomoc prawna w szczególności obejmuje:

  • sporządzanie regulaminów i instrukcji placówek oświatowych,
  • prowadzenia spraw wynikający ze stosunków pracy, w tym sporządzanie regulaminów pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych,
  • zagadnień związanych z Kartą Nauczyciela,
  • organizacji postępowań konkursowych na stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych,
  • prowadzenia spraw związanych z postępowaniami dyscyplinarnymi,
  • prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi,
  • zastępstwa prawnego przed organami oświatowymi oraz sądami i urzędami RP.

W zakresie prawa oświatowego nie świadczymy usług na rzecz
osób fizycznych, w szczególności rodziców czy nauczycieli.