Prawo spadkowe – sprawy spadkowe

W zakresie prawa spadkowego Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni sądowo obsługuje sprawy spadkowe i świadczy usługi w zakresie przygotowywania projektów oraz opiniowania testamentów, reprezentacji swoich klientów przed sądami i urzędami RP w sprawach o zachowek, o wykonanie polecenia, o uznanie testamentu za nieważny, o dział spadku, a także przygotowywania projektów umów dożywocia i innych umów dotyczących spadku, takich jak: umowy o zbycie spadku, o zwrot nakładów, czy o zbycie spadku.