Prawo sportowe

Oferta ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. skierowana jest do klubów sportowych działających w formie spółki akcyjnej (dawniej sportowej spółki akcyjnej) albo stowarzyszenia jak i uczniowskich klubów sportowych oraz agentów zawodników, zawodników i trenerów. Pomoc prawa świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

  • Prowadzenie bieżących spraw klubu sportowego;
  • Pomocy prawnej z zakresu konstruowania (podstawa, forma, klauzule umowne) oraz negocjowania kontraktów sportowych, łączących zawodnika lub trenera z klubem sportowym;
  • Przygotowywania oraz negocjowanie umów sponsorskich, reklamowych, umów o pracę, menedżerskich i umów transferowych;
  • Reprezentacji klubów sportowych i zawodników w postępowaniach prowadzonych przed organami związków sportowych, sądami polubownymi oraz sądami powszechnymi w sprawach administracyjnych, cywilnych i karnych;
  • Pomocy prawnej w zakresie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych;
  • Analizowanie oraz interpretowanie regulacji prawnych prawa krajowego, statutowo- regulaminowego (związków sportowych), prawa Unii Europejskiej;
  • Ochrony własności przemysłowej (znaki klubowe).

Kancelaria prowadzi profesjonalną pomoc prawna dla podmiotów działających w szczególności, w takich dyscyplinach sportu jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, tenis stołowy, MMA oraz boks.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi publikacjami z zakresu prawa sportowego (tutaj).

Kontakt bezpośredni:
Bartosz Armknecht
tel.  +48 693-156-836
bartek@adviser.gdynia.pl