Prawo transportowe i spedycyjne

W zakresie prawa transportowego i spedycyjnego ADVISER Armknecht i Partnerzy, radcowie Prawni sp. k. świadczy stałą obsługę prawną na rzecz firm przewozowych, transportowych i logistycznych. Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności sporządzanie umów i dochodzenie roszczeń, a także przeprowadzanie postępowań reklamacyjnych i negocjacji wynikających z umów dostawy, przewozu, spedycji w transporcie lądowym, morskim i lotniczym ze szczególnym uwzględnieniem transportu multimodalnego zarówno w obrocie krajowym jak i międzynarodowym.