Prawo branży TSL

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie prawa morskiego, logistycznego, przewozowego, a także prawa spedycyjnego i transportowego świadczy, kompleksową pomoc prawną, skierowaną w szczególności do agencji celnych, firm spedycyjnych, przewozowych, transportowych i przeładunkowych. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności bieżącą pomoc prawną, jak również konstruowanie i opiniowanie umów handlowych (projektowania, budowy, sprzedaży, ubezpieczenia statku, spedycji, transportu, transportu multimodalnego), tworzeniu wzorców umownych regulaminów pracy, reprezentacji naszych Klientów przed sądami powszechnymi, instytucjami publicznym, w szczególności Urzędem Celnymi, Transportowym Dozorem Technicznym oraz w postępowaniach polubownych i arbitrażowych.