Przekształcenie spółek Gdynia

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. oferuje profesjonalną pomoc prawną przy przekształceniu spółek prawa handlowego, w tym przy przekształceniu działalności gospodarczej osoby fizycznej prowadzonej jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Oferowana pomoc prawna w szczególności obejmuje:

  • przygotowanie dokumentów, w tym uchwał, planu przekształcenia, umowy/ statutu spółki przekształconej (nowo powstałej),
  • zgłoszenie zmian do KRS (właściwego Sądu Rejestrowego),
  • konsultacje z biegłym rewidentem i głównym księgowym.