Publikacje i glosy

Publikacje:


Wypowiedzi i komentarze:


Udział w konferencjach:

 • XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Ustawa o sporcie, Poznań, 28.01.2011r.;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdańsk, Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu, Gdańsk, 15 – 16.03.2012r.;
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, Urząd Morski w Gdyni, Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii, Gdynia, 13-14.04.2012r.;
 • Uniwersytet Gdański, ELSA Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Prawo sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponsora, Gdańsk, 07.05.2012r.;
 • XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Prawne problemy sportu piłkarskiego, Poznań, 10 – 13.05.2012r.;
 • Uniwersytet Gdański, ELSA Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Sport pomiędzy reglamentacją a liberalizacją, Gdańsk, 19.04.2013r.;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Prawa morskiego – Morze Bałtyckie – wspólne dobro, Gdańsk, 09.05.2012r.;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej – kiedy sport staje się biznesem, Gdańsk, 27.02.2014r.;
 • Konferencja Narodowej Akademii Nauk  Ukrainy z siedzibą w Kijowie  (Національна академія наук України, НАНУ), VII Międzynarodowa Konferencja  – Skuteczność norm prawnych, Kijów (Ukraina), 16-18.11.2016r.;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa , Gdańsk 07.04.2017r.;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Bezpieczeństwo morskie, Gdańsk, 20-21.04.2017r.;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego – Sport i Media, Gdańsk, 26.05.2017r.;
 • XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Kryminalizacja dopingu w sporcie, Poznań, 28.06.2017r.;
 • III Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Prawo sportowe, Gdynia, 09.11.2017r.,
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego – Katedry Postępowania Cywilnego, Efektywność postępowania cywilnego w sprawach z udziałem przedsiębiorców , Gdańsk 11.12.2017r.,
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego – Katedry Prawa Pracy, II Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy – Państwo jako przedsiębiorca , Gdańsk 18.12.2017r.,
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego – Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego, Konferencja Badań Kosmicznych – Polski Kodeks Kosmiczny 3… 2… 1… START!, Gdańsk 11.01.2018r.;
 • Konferencja WPIA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prawne aspekty e-sportu, Toruń 24.01.2018r.;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego – Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego, Katedrę Postępowania Cywilnego oraz Zakład Postępowania Cywilnego Instytutu Prawa Cywilnego WPAiE UWr – Postępowanie upadłościowe: najlepsze praktyki, bariery oraz propozycje usprawnień, Gdańsk 16.06.2018r.;
 • II Forum Bezpieczeństwa Przemysłu Morskiego w Gdyni, 10.01.2019r.,
 • Ogólnopolska Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego – Aspekty prawne działalności klubów sportowych, Gdańsk 10.05.2018r.;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Currenda spółki z o.o., Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian, Warszawa 01.10.2019 r.

Wygłoszone referaty:

 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdańsk, Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu, Gdańsk, 15 – 16.03.2012r. – temat wystąpienia: „Sponsoring jako źródło finansowania sportu”;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Prawo sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponsora, Gdańsk, 07.05.2012r. – temat wystąpienia: „Sponsoring sportu a wybrane instytucje prawne”;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej – kiedy sport staje się biznesem, Gdańsk, 09.05.2014r. – temat wystąpienia: „Image contracts w systemie polskiego prawa sportowego”;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, IV Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Prawo sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców, Gdańsk, 24.04.2015r.  – temat wystąpienia: „Krajowy porządek prany a stosowanie uniwersalnych standardów międzynarodowych organizacji sportowych”;
 • Konferencja Narodowej Akademii Nauk  Ukrainy z siedzibą w Kijowie  (Національна академія наук України, НАНУ), VII Międzynarodowa Konferencja  – Skuteczność norm prawnych, Kijów (Ukraina), 16-18.11.2016r.- temat wystąpienia: „Skuteczność prawa – zakaz stadionowy jako instytucja prawa publicznego lub prawa prywatnego. Studium jednego przypadku w ujęciu prawno-porównawczym Polska – RFN”;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, VI Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Sport i Media, Gdańsk, 26.05.2017r.  – temat wystąpienia: „Wybrane problemy prawne związane z wykonywaniem praw medialnych”;
 • III Konferencja Naukowa Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Prawo sportowe, Gdynia, 09.11.2017r. – temat wystąpienia: „Zakres kognicji Dispute Resolution Chamber (DRC) przy Międzynarodowej Organizacji Piłki Nożnej (FIFA), Zagadnienia wprowadzające do systemu organów ochrony prawnej na przykładzie dyscypliny piłki nożnej”;
 • Ogólnopolska Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego – Aspekty prawne działalności klubów sportowych, Gdańsk 10.05.2018r. – temat wystąpienia: „Czy organizatorzy lig zawodowych potrzebują mechanizmów reglamentacji w aspekcie struktury właścicielskiej. Studium przypadku w piłce nożnej”;
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk i Currenda spółki z o.o., Ocena funkcjonowania ustaw o komornikach sądowych i o kosztach egzekucyjnych – możliwe kierunki zmian, Warszawa 01.10.2019 r. – temat wystąpienia: „Zmiany kosztów komorniczych po 01 stycznia 2019 r. jako przykład niewspółmiernego polepszenia sytuacji dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym”.