Publikacje i glosy

Publikacje:

 • B. Armknecht, Reforma Prawa sportowego w Polsce – komentarz krytyczny [w:] Studia Europejskie z 2010r. nr 1-4, s. 379 i nast. /ss. 12/,
 • B. Armknecht, Umowa sponsoringu w sporcie, Promotor, Warszawa 2011 r. /ss. 99/,
 • B. Armknecht, Sponsoring a wybrane instytucje prawne, Wydawnictwo UG (przyjęta do druku),
 • B. Armknecht, „Image contracts” w systemie polskiego prawa sportowego (przyjęta do druku),
 • B.Armknecht, Skuteczność prawa – zakaz stadionowy jako instytucja prawa publicznego lub prawa prywatnego. Studium jednego przypadku w ujęciu prawno-porównawczym Polska – RFN [w:] Ефективність норм права. Зб. наук. праць. Матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 лист. 2016 р.) / за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М. М. Шумила, І. О. Ізарової. – Київ: Ніка-Центр, 2016, s. 147 i nast. (Skuteczność norm prawa. Kolekcja prac naukowych. Materiały VIІ Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji (Kijow, 17 listopada 2016 r.) / redagowane przez: N. M. Parchomenko, M. M. Szumylo, I. O. Izarowa. – Kijów: Nika-Centrum, 2016 s. 147-148 47 i nast. /ss.4/.

Udział w konferencjach:

 • XIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Ustawa o sporcie, Poznań, 28.01.2011r.;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdańsk, Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu, Gdańsk, 15 – 16.03.2012r.;
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni, Akademia Morska w Gdyni, Urząd Morski w Gdyni, Testament RMS Titanic. 100 lat po tragedii, Gdynia, 13-14.04.2012r.;
 • Uniwersytet Gdański, ELSA Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Prawo sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponsora, Gdańsk, 07.05.2012r.;
 • XV Konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Prawne problemy sportu piłkarskiego, Poznań, 10 – 13.05.2012r.;
 • Uniwersytet Gdański, ELSA Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Sport pomiędzy reglamentacją a liberalizacją, Gdańsk, 19.04.2013r.;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Prawa morskiego – Morze Bałtyckie – wspólne dobro, Gdańsk, 09.05.2012r.;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej – kiedy sport staje się biznesem, Gdańsk, 27.02.2014r.;
 • Konferencja Narodowej Akademii Nauk  Ukrainy z siedzibą w Kijowie  (Національна академія наук України, НАНУ), VII Międzynarodowa Konferencja  – Skuteczność norm prawnych, Kijów (Ukraina), 16-18.11.2016r.;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa , Gdańsk 07.04.2017r.;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego – Bezpieczeństwo morskie, Gdańsk, 20-21.04.2017r.;
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, VI Ogólnopolska Konferencja Prawa Sportowego – Sport i Media, Gdańsk, 26.05.2017r.,
 • XVIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, Kryminalizacja dopingu w sporcie, Poznań, 28.06.2017r.

Wygłoszone referaty:

 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Gdańsk, Socjologiczne eksploracje po przestrzeniach współczesnego sportu, Gdańsk, 15 – 16.03.2012r. – temat wystąpienia: „Sponsoring jako źródło finansowania sportu”;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, Ogólnopolska Konferencja Prawo sportowe – oczami sportowca, prawnika, sponsora, Gdańsk, 07.05.2012r. – temat wystąpienia: „Sponsoring sportu a wybrane instytucje prawne”;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, III Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Prawno-finansowy wymiar działalności sportowej – kiedy sport staje się biznesem, Gdańsk, 09.05.2014r. – temat wystąpienia: „Image contracts w systemie polskiego prawa sportowego”;
 • Konferencja Uniwersytetu Gdańskiego, ELSA Gdańsk, IV Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Prawo sportowe w Europie i na świecie. W poszukiwaniu najlepszych wzorców, Gdańsk, 24.04.2015r.  – temat wystąpienia: „Krajowy porządek prany a stosowanie uniwersalnych standardów międzynarodowych organizacji sportowych”,
 • Konferencja Narodowej Akademii Nauk  Ukrainy z siedzibą w Kijowie  (Національна академія наук України, НАНУ), VII Międzynarodowa Konferencja  – Skuteczność norm prawnych, Kijów (Ukraina), 16-18.11.2016r.- temat wystąpienia: „Skuteczność prawa – zakaz stadionowy jako instytucja prawa publicznego lub prawa prywatnego. Studium jednego przypadku w ujęciu prawno-porównawczym Polska – RFN”,
 • Konferencja WPiA Uniwersytetu Gdańskiego, VI Ogólnopolska Konferencja Prawa sportowego – Sport i Media, Gdańsk, 26.05.2017r.  – temat wystąpienia: „Wybrane problemy prawne związane z wykonywaniem praw medialnych”.