Regulamin sklepu internetowego

W zakresie regulacji prawnych e-commerce Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni, specjalizuje się w redagowaniu ogólnych warunków umownych dla klientów sklepów internetowych, w szczególności prowadzących sprzedaż konsumencką. Regulamin sklepu internetowego przygotowywany przez Kancelarię ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k., sporządzony jest każdorazowo z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Klienta, a także powszechnie obowiązujących regulacji prawnych i wytycznych Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).