Zakładanie spółek Gdynia

Oferta Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie zakładania spółek prawa handlowego obejmuje zakładanie spółek osobowych (spółka jawna, partnerska i komandytowa) i spółek kapitanowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna).  W ramach zakładania spółek oferowana pomoc prawna w szczególności obejmuje:

  • dopasowanie formy prawnej spółki do przedmiotu, rodzaju, zakresu prowadzonej działalności,
  • przygotowanie projektów umowy spółki, statutu czy umowy wspólników, uchwał wspólników i zarządu,
  • prowadzenia negocjacji z partnerami biznesowymi,
  • składania wniosków rejestracyjnych do Sądu Rejestrowego.