Zespół

Wojciech Armknecht – radca prawny
komplementariusz

Wojciech_Armknecht

Wojciech Armknecht

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zawód radcy prawnego wykonuje nieprzerwanie od 1987 roku. Założyciel i komplementariusz Kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni.

Specjalista z zakresu prawa bankowego i finansowego, cywilnego, handlowego, budowlanego, pracy oraz prawa oświatowego i spółdzielczego. Wieloletni współpracownik sektora bankowego, budowlanego, branży TSL i innych firm produkcyjno-handlowych. Świadczy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych krajowych jak i zagranicznych w szerokim zakresie stosunków handlowych i cywilnoprawnych. W zakresie pomocy prawnej dla osób fizycznych, specjalizuje się w prawie spadkowym oraz w prawie pracy. Jest doświadczonym prawnikiem w zakresie reprezentowania swoich Klientów w sporach sądowych i administracyjnych, jednakże w praktyce jest zwolennikiem alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, w szczególności arbitrażu oraz mediacji.

Prywatnie interesuje się historią powszechną, historią organizacji Państwa Zakonu Krzyżackiego, stosunkami międzynarodowymi oraz genealogią.


Stanisław Morawski – radca prawny
komandytariusz
prokurent

Stanisław Morawski

Stanisław Morawski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1981-1982 pracownik Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej w Gdańsku, a w latach 1982 – 1992 pracował w Prokuraturze Rejonowej w Gdyni, ostatnio jako prokurator Prokuratury Rejonowej. Zawód radcy prawnego wykonuje nieprzerwanie od 1992 roku. Prokurent i komandytariusz Kancelarii ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. z siedzibą w Gdyni.

Specjalista z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i handlowego i prawa procesowego.

Wieloletni współpracownik sektora stoczniowego, bankowego, energetycznego i paliwowego, oraz samorządowego. Nabył doświadczenie zawodowe świadcząc usługi dla takich podmiotów, jak m. in.  Stocznia Północna S.A. z siedzibą w Gdańsku, Kredyt Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. Świadczy pomoc prawną dla podmiotów gospodarczych w szerokim zakresie stosunków handlowych, cywilnoprawnych i administracyjnych, zaś pokrzywdzone osoby fizyczne reprezentuje jako pełnomocnik w sprawach karnych i pracowniczych. Jest doświadczonym prawnikiem w zakresie reprezentowania swoich Klientów w sporach sądowych i administracyjnych, jednakże w praktyce dąży do pozasądowych form rozwiązywania sporów.

Prywatnie interesuje się historią powszechną, kulturą i sportem.


Bartosz Armknecht – prawnik
wspólnik zarządzający

Absolwent Collegium Juridicum Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (wcześniej Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych).

Specjalizuje się w prawie sportowym, prawie handlowym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, umów i kontraktów handlowych, prawa morskiego, spedycyjnego i transportowego oraz problematyce prawnej IT i IP .

Autor publikacji, referatów i wykładów  z zakresu prawa sportowego, prawa spółek handlowych i regulacji prawnych branży TSL. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa sportowego.

Od 2009 roku, świadczy kompleksowe usługi doradcze i kontrolne na rzecz podmiotów związanych z branżą TSL. Z Kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. związany jest od 2012 roku.

Jest członkiem m in. Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego z siedzibą w Poznaniu oraz członkiem zarządu oddziału w Gdyni Pracodawców Pomorza.

Prywatnie interesuje się historią, stosunkami międzynarodowymi, teorią prawa, sportem i żeglarstwem.


Łukasz Jeziorski – prawnik
specjalista ds. prawa IP

Absolwent Collegium Juridicum Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni (wcześniej Wyższa Szkoła Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych). Ukończył również studia podyplomowe z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej w gospodarce i administracji na Wydziale Zarządzania Sopockiej Szkoły Wyższej w Sopocie.

Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie własności przemysłowej, ze szczególnym uwzględnieniem oprogramowania komputerowego, a także w regulacjach prawnych obrotu instrumentami finansowymi.

Autor publikacji, referatów i wykładów  z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej oraz prawa konstytucyjnego. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej.

Od 2012 roku świadczy usługi prawnicze. Z Kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. związany jest od 2015 roku.

Prywatnie interesuje się giełdą, literatura science fiction i piłką nożną.


Adam Żóraw – prawnik
specjalista ds. zamówień publicznych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Pośrednictwa w Obrocie Nieruchomościami na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz z zakresu Prawa Zamówień Publicznych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, prawie nieruchomości, w tym obrotu nieruchomościami oraz prawie zamówień publicznych.

Od 2013 roku wykonuje zawód pośrednika obrotu nieruchomościami. Z Kancelarią ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. związany jest od 2015 roku.

Prywatnie jest czynnie zaangażowany w życie lokalne – radny jednej z gdyńskich Rad Dzielnic. Interesuje się sportem i polityką.Kancelarie współpracujące:

Łukasz Balcer Kancelaria Adwokacka
ul. Świętojańska nr 75, lok. 12
81-392 Gdynia
tel. 58 620 60 99

Mecenas Łukasz Balcer jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1957 – 1959 odbył aplikację przy w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku, a następnie objął asesurę w Sądzie Rejonowym w Lęborku. Zawód adwokata wykonuje od 1961 roku.

Dziedziny specjalizacji prawa: prawo spadkowe, prawo karne, prawo karne gospodarcze, prawo nieruchomości.