Obsługa prawna osób fizycznych

Kancelaria ADVISER Armkencht i Parnerzy, Radcowie Prawni sp. k. świadczy usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej obejmujące udzielanie porad prawnych, pisemnych opinii prawnych, sporządzanie projektów pism i umów, a także  reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych wszystkich instancji.

Klientom indywidualnym świadczymy pomoc prawną w zakresie:

prezentacja kancelarii ADVISER