Prawo spółek i prawo handlowe

Oferta Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie prawa spółek handlowych i prawa handlowego obejmuje, w szczególności:

  • zakładanie spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem kapitału zagranicznego,
  • reprezentację podmiotów gospodarczych w postępowaniach rejestrowych,
  • przekształcenia spółek prawa handlowego oraz ich podział i łączenie,
  • prowadzenie postępowań upadłościowych i naprawczych,
  • przygotowywanie oraz opiniowanie projektów umów i kontraktów handlowych.
prezentacja kancelarii ADVISER