Prawo branży TSL

Kancelaria ADVISER Armknecht i Partnerzy, Radcowie Prawni sp. k. w zakresie prawa morskiego, logistycznego, przewozowego, a także prawa spedycyjnego i transportowego (TSLTransport, Spedition, Logistics) świadczy, kompleksową pomoc prawną, skierowaną w szczególności do agencji celnych (AEOAuthorised Economic Operator), firm spedycyjnych, przewozowych, transportowych i przeładunkowych oraz składowych – m.in. terminali portowych (kontenerów, drobnicowych, towarów masowych oraz w tym zakresie ADR) jak i zarządów portów. Oferta Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności bieżącą pomoc prawną, jak również konstruowanie i opiniowanie umów handlowych (projektowania, budowy, sprzedaży, ubezpieczenia statku – obsługa stoczni, spedycji, transportu, transportu multimodalnego, kombinowanego – lotniczego, morskiego, kolejowego drogowego), tworzeniu wzorców umownych regulaminów pracy, reprezentacji naszych Klientów przed sądami powszechnymi, instytucjami publicznym, w szczególności Urzędem Celnymi (odpraw celnych zwykłych i uproszczonych), Transportowym Dozorem Technicznym oraz w postępowaniach polubownych i arbitrażowych.

prezentacja kancelarii ADVISER